Pro každý 3D výtisk je nejdříve nutné mít návrh, tedy 3D model daného produktu. Model musí být správně nakreslen a splňovat
požadavky pro úspěšný 3D tisk. Podle účelu produktu vybíráme z nejvhodnější technologie a materiálu pro tisk. Finálně přichází na řadu postprocessing produktu (broušení, lakování) do finálního požadovaného vzhledu. Nabízíme tiskové služby na míru. Naše služby nejčastěji probíhají formou smlouvy o dílo a skládají se z několika částí. Každá poptávka je posuzována individuálně dle náročnosti. Na složité modelování a profesionální postprocesing (kresba modelů) využíváme subdodavatelů – profesionálních služeb odborníků v dané oblasti. Po odeslání vaší poptávky přes kontaktní formulář ji co nejdříve vyhodnotíme a kontaktujeme vás. Předem je vhodné si ujasnit, jaký má být výsledek. Služby poskytujeme po celé ČR, ale někdy je zapotřebí osobní konzultace, ukázka. Konzultace možné v Benešově u Prahy, nebo na trase směr Praha, Čerčany, Strančice.

Jaké vlastnosti od finálního produktu požadujete?

Požadujete produkt s vysokým detailem, mechanicky odolný, teplotně odolný, chemicky odolný. Podle toho vybereme vhodný materiál a technologii tisku.

Nemáte 3D model?

Nevadí. Hrubě popiště váš požadavek a v následném telefonátu poskytneme konzultaci a spolu specifikujeme váš požadavek. Služby 3D modelování jsme pro vás schopni zajistit.

Jak dlouho trvá 3D tisk?

Jedná se o individuální parametr každé 3D tiskové zakázky. Rozhoduje typ použité technologie – tisku, typ materiálu, rozměry, požadavky na detaily.

Jak je vytištěný 3D model odolný?

Do kontaktního formuláře vložte dokumentaci k objektu (STL výkres, nákres), soubory zabalte do archivu .ZIP (pravé tlačítko myši odeslat – komprimovaná složka), vyplňte popis vašeho požadavku s kontaktními údaji přes poptávkový formulář. Nemáte-li nákres, ale představu, zkuste i přesto váš požadavek specifikovat. Budeme vás kontaktovat a spolu zkusíme dát dohromady detaily k vaší spokojenosti.

Jak vypadá vytištěný model?

Záleží na druhu použité technologie. 3D výtisky jsme schopni realizovat ve velmi vysokém rozlišení. Výška vrstvy od 0,05mm (dle použité technologie). Všeobecně si představte hrubou stavbu budovy a stavbu obvodového zdiva. Pokládá se postupně jeden blok za druhým. U 3D tisku se postupně klade plast (FDM technologie) a ten se vrstvý dle předlohy. Podobně jako stavba vypadá postupný 3D tisk. Na finálním nelakováném a dále neopracovaném produktu z tiskárny budou viditelné tiskové vrstvy. Jejich potlačení je možné broušením, lakováním, kitováním, popř leptáním výpary (ABS, ASA apod.)